parallax background

Digitale transformatie bij Antwerp Euroterminal NV

B2b- en iot-integratie bij de grootste haven van België

IoT- en B2B-integratie dragen bij aan snellere gegevensverwerking en verbeterde transparantie

Een snelle terugverdientijd


Dankzij edbic kon de succesvolle implementatie van diverse digitaliserings- en integratieprojecten in zeer korte tijd en met een uitmuntende kosten-batenverhouding worden gerealiseerd. Gestandaardiseerde processen droegen bij aan optimale transparantie en een aanzienlijk versnelde implementatie.

Minder handmatige overhead


Integratie van diverse bedrijfskritische applicaties voor het opvoeren van de productiviteit en veiligheid, het opdoen van nieuwe inzichten en het terugdringen van handmatige taken: dit alles was mogelijk dankzij een flexibele integratiestrategie!

Effectievere analyse en verwerking van logistieke en sensordata

Vastlegging van data van weegsensoren en andere sensoren, gegevens van bewakingscamera’s en veiligheidsgebeurtenissen. Verrijking, conversie en correlatie van data. Verdeling onder verwerkingssystemen via edbic als IoT-/B2B-Gateway.

Transparante processenGegevensuitwisseling in vrijwel real time met de belangrijkste betrokken partijen voor goederen, statussen en planningen. Monitoring van goederen, personen en verkeersstromen voor verbeterd overzicht. Meer transparantie dankzij het gebruik van gestandaardiseerde in plaats van zelf ontwikkelde oplossingen.
„With edbic, we were suddenly able to offer services before our customers even asked for them. By now, the proactive development of new services has become a matter of course. Something like this wouldn’t have been possible in the past.”

Tim Pieters, IT System Engineer, AET

Het project in vogelvlucht

De uitdaging

De implementatie van een nieuw Terminal Operating Systems (TOS) bood onze klant een unieke gelegenheid om zijn volledige IT-omgeving opnieuw onder de loep te nemen. Het bespoedigen van de digitale transformatie en het reduceren van de overhead vormden daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Dit was nodig om tegemoet te komen aan de veranderende interne en klantenbehoeften en om eindklanten hoogwaardige diensten aan te kunnen bieden. Het waarborgen van optimale klantentevredenheid en beveiliging stonden daarbij voorop.

Het bestaande systeemlandschap was al even snel gegroeid als de haventerminal zelf en had daarom een bijzonder heterogeen karakter. Bovendien was er sprake van weinig integratie. Dit resulteerde in een hoge overhead qua beheer en onderhoud. Integratieprojecten werden alleen indien strikt noodzakelijk uitgevoerd, en integratieproblemen werden verholpen met in eigen beheer ontwikkelde oplossingen. Dit resulteerde in silodenken: er was sprake van steeds sterker gefragmenteerde en geïsoleerde kennis.

Het werd duidelijk dat het koppelen van alle systemen met behulp van de juiste tools direct voor toegevoegde waarde en verbeterde transparantie zou zorgen.

Naast de ‘klassieke’ eisen rond integratieprojecten gaf onze klant aan dat IoT-integratie een belangrijk aandachtspunt was. Dit moest met de juiste snelheid en met de juiste tools worden uitgevoerd.

Een softwareplatform dat de haventerminal in staat stelde om zijn B2B-partners en hun applicaties via elektronische weg te verbinden en een solide basis te leggen voor de geplande IoT-integratie zou daarom alle concurrerende oplossingen het nakijken geven.

De oplossing

Antwerp Euroterminal NV koos ervoor om het platform edbic van compacer in te zetten als B2B-/IoT-gateway. Dit integratieplatform dient als centraal dataknooppunt voor onze klanten en de applicaties van hun handelspartners. Het vormt de spil van alle operationele en logistieke informatiestromen. edbic werd in een tweede implementatiestadium uitgebreid met edpem voor de introductie van business process monitoring (BPM).

De exploitant van de haventerminal voltooide in uiterst korte tijd een hele rits van integratieprojecten. Dit omvatte onder meer ‘traditionele’ B2B-projecten die de uitwisseling van EDI- en XML-bestanden en interne gegevensformaten met de applicaties van handelspartners en andere externe partijen mogelijk moesten maken. Het doel was om alle gegevens op transparante wijze te converteren en over te dragen.

Daarnaast werd een groot aantal applicaties met elkaar verbonden via edbic. Het systeem voor de planning van ploegdiensten en het beheer van terminalmedewerkers werd verbonden met het toegangscontrolesysteem van de haventerminal. Dit maakte een geautomatiseerde salarisadministratie mogelijk en zorgde voor een merkbare verlichting van de dagelijkse werkdruk van de HR-afdeling. Dankzij de integratie met de ERP-omgeving van de klant konden de aanvaarding en uitvoering van orders en de daaropvolgende facturatie gedeeltelijk worden geautomatiseerd. Dit werd aangevuld met nieuwe mogelijkheden zoals het genereren van datasets voor gestructureerde testscenario’s en geautomatiseerde toegangscontrole op basis van dienstenroosters en afspraken met bezoekers.

De exploitant van de terminal wilde echter nog een stap verder gaan en met zijn eerste IoT-project beginnen. Voor het pilotproject werden sensordata van verschillende weeg- en meetsystemen van de terminal via edbic gepubliceerd. Een veel voorkomend toepassingsscenario is het meten van de geverifieerde brutomassa (VGM) in aansluiting op de eisen van het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (SOLAS). De verzamelde gegevens worden nu automatisch ingevoerd in systemen op een hoger niveau, zoals het TOS of het systeem voor de planning van de belading van schepen. In deze systemen zijn de gegevens beschikbaar voor nadere verwerking, analyse en visualisatie.

Het netwerk van bewakingscamera’s werd verbonden met een systeem voor perimeterbeveiliging (omtrekbeveiliging). Dit maakt vroegtijdige detectie van indringers mogelijk. De resultaten van de kentekenherkenning worden afgezet tegen informatie van het toegangsbeheersystem en TOS-transacties. Dit biedt zicht op onregelmatigheden, draagt bij aan effectievere verkeersleiding verhoogt de veiligheid, een cruciaal aandachtspunt van de terminal. Dit alles wordt aangestuurd door edbic.

Deze nieuwe mate van digitalisering verlicht de dagelijkse logistieke werkdruk en zorgt voor duidelijke efficiëntieverbeteringen bij de terminal.
parallax background
Antwerp Euroterminal NV (AET) is de grootse multipurpose terminal van Europa. Het is ook de thuishaven van de schepen van de Grimaldi Groep. De landinwaartse ligging, multimodale transportverbindingen, hypermoderne containervrachtstations, een vehicle processing center (VPC) voor het repareren, onderhouden en moderniseren van voertuigen en opslagloodsen voor voertuigen maken AET tot het belangrijkste logistieke knooppunt met een specialisatie in stukgoed, containers, projectvrachten, zware goederen, voertuigen en andere roll-on-roll-off (RoRo)-ladingen.

aet.be
“I am as enthusiastic about working with compacer as I am about their products. Above all, they are impressively creative when it comes to finding solutions, and their flexibility and commitment are equally remarkable. With compacer, I know that I have a reliable partner at my side and that gives me a comfortable feeling.”

Tim Pieters, IT System Engineer, AET

Lees het volledige succesverhaal en interview hier


Zend nu een e-mail!

Overweegt u ook de oude wereld met de nieuwe te verbinden via een IT-integratieproject?

Onze experts helpen u om uw project vooruit te helpen.