parallax background

DIGITALE TRANSFORMATIE VAN EEN HAVENTERMINAL

DE IMPLEMENTATIE VAN EEN INTERNET OF THINGS-OPLOSSING IN EEN HAVEN

Realisatie van een IoT- en B2B-project draagt bij aan verbeterde veiligheid en dataverwerking
icons-compacer-03

EEN SNELLERE ROI

Realisatie van diverse digitalisatie- en integratieprojecten in bijzonder korte tijd en met minimale kosten ten opzichte van de baten. De inzet van een gestandaardiseerde B2B-gateway droeg bij aan ingrijpende kostenbesparingen.

VERBETERDE VEILIGHEID

Verschillende systemen voor toegangsbeheer op de havenlocatie werden met het IoT-netwerk verbonden om de veiligheid een boost te geven.
icons-compacer-05

VERBETERDE ANALYSE EN VERWERKING VAN LOGISTIEKE DATA

Vastlegging van het containergewicht, matching van datums met de planning en overdracht van data aan downstream systemen via een IoT-/B2B-gateway.
Prozessoptimierung

TRANSPARANTE PROCESSEN

Bewaking van de geladen containers ten behoeve van transportbedrijven. Vastlegging van het gewicht en de afmeting van de lading voor het bepalen van de opslagbestemming op het schip.

Het project in vogelvlucht

DE UITDAGING

De IT-infrastructuur van de haven moest worden gemoderniseerd, zodat de haventerminal met de digitale transformatie mee kon bewegen en concurrerend bleef.

Dit vroeg om de implementatie van een heterogene IT-omgeving. Het was belangrijk dat de aanwezige legacy systemen werden geïntegreerd en met het netwerk werden verbonden, zodat de systemen onderling konden communiceren. Dit was nodig om de transparantie te vergroten. Het was al mogelijk om de aanwezige data te analyseren, maar de koppeling van sensortechnologie moest dit proces nog fijnmaziger maken.

De focus van de implementatie lag op de integratie van de ‘oude’ wereld met de nieuwe wereld van het Internet of Things. Een ander aandachtspunt was het vergroten van de veiligheid door het verbinden van systemen voor toegangscontrole.

ONZE OPLOSSING

Antwerp Euroterminal NV koos voor de implementatie van een B2B-/IoT-gateway. Die moest dienen als data hub voor het Terminal-Operation System (TOS) en als platform voor een procesgerichte integratie van de aanwezige heterogene en autonome systemen voor havenlogistiek. De oplossingen edbic en edpem van compacer vervulden een sleutelrol tijdens dit project.

In uiterst korte tijd werden verschillende integratieprojecten gerealiseerd. Naast de uitvoering van een klassiek EDI-project werden de meest uiteenlopende toepassingen verbonden, zoals systemen voor urenregistratie en toegangscontrole die voor audits werden gebruikt. Verder werd er gezorgd voor communicatieverbindingen met de besturingssystemen van containerkranen via de IoT-gateway van compacer.

Er werden 3D-scanners en vrachtwagenweegschalen met het TOS verbonden voor de vastlegging van het gewicht en de afmetingen van ladingen. Op die manier kon voor elke lading de juiste opslaglocatie op het schip worden gevonden. De weegschaalsensoren van grijpstangen werden daarnaast met het IoT-netwerk verbonden voor de verzameling van data over het containergewicht. Deze data werd automatisch vergeleken met de planningsgegevens, geanalyseerd, gevisualiseerd en doorgegeven aan overkoepelende systemen zoals TOS en systemen voor de opslagplanning.
parallax background

ONZE KLANT

is de grootste multifunctionele terminal van Europa. De haven bevindt zich dichtbij de Noordzee en Het Kanaal en vormt daarmee een ideaal knooppunt voor de Europese weg-, water- en railverbindingen. In de haventerminal worden dagelijks diverse typen vrachten verwerkt. Dat gaat onder meer om stukgoed, containers, projectvrachten, zware installaties, auto’s en andere roll on-roll off (RoRo)-eenheden.

Stuur nu een bericht

Koestert u ook plannen voor een IoT-project? Graag horen wij van u

Als het om digitale transformatie gaat, kunnen onze experts u verder op weg helpen.

LEES MEER

Meer informatie vindt u in onze downloadsectier