parallax background

Uitfasering van een legacy systeem en de migratie en inrichting van een data-integratieplatform voor EDI-services als ketenoplossing

Minder handmatige overhead dankzij een geautomatiseerde, door tools ondersteunde migratie

Efficiëntere en sterk geautomatiseerde processen in combinatie met transparantie en overzicht

Snelle onboarding van partners

Met behulp van ons onboarding-portal voor leveranciers konden alle 2.400 business partners sneller verbonden worden en werd de communicatie vereenvoudigd.

Een reductie van de handmatige overhead

Dankzij een in de praktijk bewezen modelgebaseerde methodiek en geautomatiseerde, door tools ondersteunde porting van berichtstructuren en processen konden de conversietijden en de kans op handmatige fouten drastisch worden gereduceerd. Daardoor werd de migratie- en testoverhead ten opzichte van de bestaande handmatige aanpak met 80% tot 90% gereduceerd.

Kostenbesparingen


De kosten konden worden teruggebracht dankzij een complexiteitsanalyse van bestaande business integration-systemen en een op feiten gebaseerde inschatting van de migratieomvang. Daarmee werd de noodzaak van personeel tot maar liefst 80% gereduceerd.

Transparantie en efficiëntie

De inzet van het data-integratieplatform edbic maakte het mogelijk om dagelijkse processen eenvoudiger in te richten, modules opnieuw te gebruiken en processen en de interactie daartussen effectiever te monitoren. Dit zorgde voor een merkbare verbetering van de IT-efficiëntie.

Het project in vogelvlucht

De uitdaging

Onze klant bevond zich in een lastig parket: de bestaande software voor data-integratie was verouderd, uitbreidingen door de leverancier waren niet langer mogelijk en de technische ondersteuning voor de software werd stopgezet. Het bedrijf zocht daarom naar nieuwe mogelijkheden die voldeden aan de eisen van een modern data- en integratie-platform (zoals het gebruik van webservices) en bijdroegen aan een hogere gegevensdoorvoer.

De beslissende factor voor de klant was de volledige integratie met zijn IBM/AS400/DB2/MQ- systeemomgeving binnen het budget en de planning en de modernisering en inrichting van een platform voor data-integratie voor EDI-diensten als ketenoplossing met afzonderlijke ontwikkelings- en testsystemen.

Onze oplossing

Doorslaggevend voor de keuze voor compacer waren de prijs en tijdsbesparingen die compacer had ingeschat voor zijn modelgebaseerde en geautomatiseerde projectbenadering voor het migratieproces. Zelfs de interne dienstverlener van de klant had dit binnen dit tijdsbestek en het berekende budget nooit kunnen realiseren.

De klant werd daarnaast overtuigd door de veelzijdige mogelijkheden en flexibiliteit van het data- en integratieplatform edbic van compacer bij een showcase op locatie. Want er moesten voor de migratie niet alleen zo’n 1.500 mappings en de daarbij behorende EDI-berichtkoppelingen op geautomatiseerde wijze worden geport, maar ook 2.400 partnerkoppelingen, op voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen had voor de aangesloten business partners.

Het resultaat

Dankzij onze modelgebaseerde projectmethodiek en nauwgezet projectbeheer konden we dit migratieproject netjes binnen de projectplanning en het beschikbare budget realiseren. Daardoor waren we ook in staat om de klant tijdens het proces waar nodig van uiterst flexibele ondersteuning te voorzien, werkpieken bij de klant op te vangen en gaandeweg steeds meer taken van de klant over te nemen. We zagen dit als een belangrijke blijk van vertrouwen.

Maar niet alleen de projectaanpak van compacer en de succesvolle samenwerking hebben de snelheid van het project positief beïnvloed.

Dankzij onze in de praktijk bewezen, modelgebaseerde aanpak en automatisering van de porting van berichtenstructuren en processen was het mogelijk om de conversietijden en de kans op handmatige fouten drastisch te reduceren. Daarmee werd de migratie- en testoverhead ten opzichte van de bestaande handmatige aanpak met 80% tot 90% gereduceerd.

De toegevoegde waarde voor de klant

Dankzij het platform voor data-integratie van compacer kan onze klant zijn dagelijkse processen eenvoudiger inrichten, modules hergebruiken en processen en hun interactie effectiever monitoren. Dit zorgt voor een merkbare verbetering van de IT-efficiëntie.

Het systeem verwerkt momenteel 2 miljoen records per werkdag (8 uur) bij een piekbelasting van 1 miljoen per uur. Het systeem is ontworpen voor de verwerking van circa 7 miljoen records per dag. De klant was niet alleen onder de indruk van de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het platform, maar ook van de snelheid daarvan.

De volgende stap die de klant heeft gepland is het toepassen van de veelzijdige mogelijkheden van webservices met edbic.

Zend nu een e-mail!

Denkt u er ook over om uw systeem te migreren?

Onze experts zullen u helpen uw project vooruit te helpen.
U vindt meer troeven in onze downloadsectie